Successful psychologist talking to her patient

Begeleiding bij psychische of sociale problemen Voor alle leeftijden

Vraagt u Herstelcentrum C&S gerust om individuele begeleiding bij psychische of sociale problemen. Vaak zetten wij deze begeleiding in als aanvulling op de behandeling van een psychiater of psycholoog. Samen met onze cliënt maken we een plan op maat, uiteraard op basis van de doelen van de behandelaar of de wensen van de cliënt zelf. 

Het positieve gevolg van individuele begeleiding?

Er zijn minder bezoeken aan een psychiater/psycholoog nodig. De resultaten zijn voor alle betrokkenen sneller waarneembaar. Ook begeleiden wij cliënten met een lichamelijke of andere beperking. Zoals begeleiding bij alledaagse zaken. Denk aan het voeren van een administratie, er samen op uit gaan, opruimen of andere activiteiten ondernemen. Onze gespecialiseerde medewerkers zetten zich hier graag volledig en gemotiveerd voor in. En mocht dat nodig zijn, dan kunnen zij huishoudelijke ondersteuning of zorg inschakelen.