Health Visitor Talking To Happy Smiling Family With Young Baby

Jeugd en gezin: begeleiding voor ouders en hun kinderen

Herstelcentrum C&S begeleidt ouders en hun kinderen van 0 tot 21 jaar. Wij verlenen onze diensten zowel aan huis als op één van onze locaties.  De volgende soorten begeleiding zijn mogelijk:

  • Individuele coaching kinderen/pubers. 
  • Gezinscoaching. 
  • Relatiecoaching. 
  • Time-out dagen. 
  • Oudercoaching. 
  • Thema avonden. 
  • Drugs & Alcohol coaching pubers.